Elisas Literacy

Eva Haglund


Jag heter Eva Haglund, är läspedagog med många års erfarenhet som språk- och speciallärare. Författare till två böcker,.

I boxarna nedan finns information om böckernas innehåll, e-postadress och mobilnummer för info och kontakt.

Mina intresseområden: Läs- och skrivkunnighet eller literacy, ett vanligt begrepp i engelskspråkig litteratur. Lärares professionella utveckling för praktiken i klassrummet.


Fil.kand.- och ämbetsexamen (1967): svenska, nordiska språk, historia och engelska (Uppsala universitet). Speciallärarutbildning 1977 (Stockholm). Utredning av läs-och skrivsvårigheter (1995, påbyggnad). Kurs i pedagogisk utvärdering (1998).

Ordinarie tjänst som ämnes - och språklärare i grundskolan fr.o.m.1968, ettårig utbildning 1977 till speciallärare. Handledning av lärarkandidater (grundskolan) under 80- och 90-tal.

90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade mitt intresse för fortsatta studier och eget skrivande.

Rådgivning ges till arbetslag och enskilda pedagoger om insatser för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter.

Ger föreläsning för lärare och skolledare om hinder och förmågor i barns/elevers läsutveckling. Förslag till insatser.
.
En aktuell föreläsning inför ht 2016:
"Barn som riskerar svårigheter i korrekt och flytande ordläsning".
- Tre exempel på förebyggande och evidensbaserade insatser för att förbättra barns läsning i de första och avgörande skolåren.
Bygger på försök redovisade av etablerade brittiska läsforskare.

Min bok "En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger" kan köpas till förmånligt pris efter varje föreläsning.

För närmare information och intresseanmälan kontakta mig via e-post. eva.e.haglund@gmail.com

.
 

Senaste bok (2014)

"Texter om lärande och utbildning" innehåller ett tiotal texter i fyra avsnitt:
I Lärande i de yngre åren. II Literacy. III Undervisning. Utbildning (ex. Kanada). IV Pisa, resultat. Nyckelkompetenser för framtiden (EU).

Bilagor: EU-rapport (2009). Pisa (2012).109 sidor.

 

 

Tidigare bok (2012)

"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger". Aktuell information och kunskap om läsning och läsförståelse. Studier om sambandet läsförmåga - matematisk förmåga.-Tillhörande bilagor.
Allmänt om hinder och förmågor i barns läsutveckling och stöd i föräldrakontakt.
112 sidor.

 

 

Kontakt

Mail: eva.e.haglund@gmail.com eller lämna meddelande per tfn 070 - 200 1231 (mobilsvar) så ringer jag upp..

Mina böcker finns att beställa hos Adlibris (www.adlibris.com), Bokus (www.bokus.com)
och BTJ (www.btj.se). 
17546

Webbproduktion: Amiras Design