Elisas Literacy

Eva Haglund


Jag heter Eva Haglund, är läspedagog med många års erfarenhet som språk- och speciallärare och författare.

Min nya bok "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning", kan beställas från Adlibris nätbokhandel eller eget förlag.

Nedan finns information om tidigare böcker, e-postadress och mobilnummer för info och kontakt.

Mina intresseområden:
- Läs- och skrivkunnighet och literacy, ett begrepp i engelskspråkig litteratur: förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (OECD, 2009)
- Lärares professionella utveckling för undervisning och lärande i klassrummet.

Fil.kand.- och ämbetsexamen (1967): svenska, nordiska språk, historia och engelska (Uppsala universitet). Speciallärarutbildning 1977 (Stockholm). Utredning av läs-och skrivsvårigheter (1995, påbyggnad). Kurs i pedagogisk utvärdering (1998).

Ordinarie tjänst som ämnes - och språklärare i grundskolan fr.o.m.1968, från 1978 även speciallärare. Handledarutbildning. Långtidsförordnad via Lärarhögskolan för handledning av lärarkandidater (grundskolan) 80- och 90-tal.

90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltagit i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET (Stockholm,16 augusti 2016).

Rådgivning utan kostnad till arbetslag och enskilda pedagoger om insatser för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter.

Föreläser för lärare och skolledare om hinder och förmågor i barns/elevers läsutveckling. Förslag till insatser och uppföljning.

Aktuellt inför ht 2016:
"Barn som riskerar svårigheter i korrekt och flytande ordläsning".
- Tre exempel på förebyggande och evidensbaserade insatser för att förbättra barns läsning i de första och avgörande skolåren.
Bygger på försök redovisade av etablerade brittiska läsforskare.

"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fortfarande aktuell, kan beställas till reducerat pris (120 kr plus frakt) av förstelärare och specialpedagoger/speciallärare.

För närmare information och intresseanmälan kontakta mig via e-post. eva.e.haglund@gmail.com

.
 

Senaste bok (2014)

"Texter om lärande och utbildning" innehåller ett tiotal texter i fyra avsnitt:
I Lärande i de yngre åren. II Literacy. III Undervisning. Utbildning (ex. Kanada). IV Pisa, resultat. Nyckelkompetenser för framtiden (EU).

Bilagor: EU-rapport (2009). Pisa (2012).109 sidor.

 

 

Tidigare bok (2012)

"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger". Aktuell forskning och kunskap om läsning och läsförståelse. Studier om sambandet läsförmåga - matematisk förmåga. Tillhörande bilagor.

Allmänt om hinder/förmågor i barns läsutveckling och föräldrars stöd.
112 sidor.

 

 

Kontakt

Mail: eva.e.haglund@gmail.com eller lämna meddelande per tfn 070 - 200 1231 (mobilsvar).

Mina böcker finns att beställa hos Adlibris (www.adlibris.com), Bokus (www.bokus.com)
och BTJ (www.btj.se). 
20269

Webbproduktion: Amiras Design