Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet, är frilansande specialpedagogisk rådgivare efter många år som språk- och speciallärare i grundskolan. Ger även föreläsningar och har skrivit tre böcker.

Min nya bok heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (2016). Bokbild nedan till höger.

I tre boxar längst ned finns kortfattad information om tre böcker. E-postadress för info och kontakt sist på sidan.

Intresseområden:
- Läs- och skrivkunnighet och literacy, ett begrepp i engelskspråkig litteratur: förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (OECD, 2009)
- Lärares professionella utveckling.

Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen i svenska, nordiska språk, historia och engelska (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm).

Under 80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala). 90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

I augusti 2016 deltog jag i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET, Stockholm.

Rådgivning kan ges via e-post till lärarlag och enskilda pedagoger om anpassade insatser för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter.

Aktuell föreläsning inför ht 2016:
"Barn som riskerar svårigheter i korrekt och flytande ordläsning".
- Tre exempel på förebyggande och evidensbaserade insatser för att förbättra barns läsning i de första och avgörande skolåren. -
Bygger på försök redovisade av etablerade brittiska läsforskare.

Övrigt: Boken "En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fortfarande aktuell, finns att beställa till reducerat pris.
E-postadress:
eva.e.haglund@gmail.com.

Mina böcker kan beställas hos Adlibris (www.adlibris.com), BTJ (www.btj.se) och Bokus (www.bokus.com).


  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger" har fyra kapitel om läsning och läsförståelse. Dokumenterat samband läsförmåga - matematik redovisas i två forskningsrapporter.
Vidare om olika hinder/förmågor i barns läsutveckling och samverkan föräldrar - skola.
112 s. S/v ill.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. S/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning " i tre kapitel:
(1) Läsningens grunder (2) Evidensbaserat om korrekt, flytande ordläsning. Strategier i läsförståelse (3) Lärande i teori och praktik. Principer. Forskarbidrag.
104 s. S/v ill.
20909

Webbproduktion: Amiras Design