Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet, är frilansande specialpedagogisk rådgivare efter många år som språk- och speciallärare i grundskolan. Ger även föreläsningar och har skrivit tre böcker.

Min nya bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (2016). Bokbild nedan till höger.

I boxarna längst ned finns kortfattad information om tre böcker. E-postadress sist på sidan.

Intresseområden:
- Läs- och skrivkunnighet och literacy, ett begrepp i engelskspråkig litteratur: förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (OECD, 2009)
- Lärares professionella utveckling.

Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen i svenska, nordiska språk, historia och engelska (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm). Fortbildning 90-tal.

80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala). 90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET(Stockholm).

Rådgivning för praktiken utan kostnad till specialpedagoger om anpassade insatser för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter.

Föreläsning ht 2016 (lärare år 1 - 3 och förskola):
"Barn som riskerar svårigheter i korrekt och flytande ordläsning".
- Tre exempel på förebyggande och evidensbaserade insatser för att förbättra barns läsning i de första och avgörande skolåren.
Bygger på redovisade studier av etablerade brittiska läsforskare.
E-postadress:
eva.e.haglund@gmail.com.

Böckerna finns att beställa hos Adlibris (www.adlibris.com), Bokus (www.bokus.com) och från LSLB (eget förlag) för enstaka ex.

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning och läsförståelse. Olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Dokumenterat samband läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Om samverkan föräldrar - skola.
Bilagor A. och B.
112 s., s/v ill.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s., s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok: "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs-och lärandeforskning". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande i teori och praktik. Forskarbidrag.
Bilagor: 1 - 3.
104 s., ill. s/v.
21316

Webbproduktion: Amiras Design