www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett viktigt intresseområde för mig som senior läs- och specialpedagog är aktuell forskning om läsförståelse i grundläggande utbildning.

I bakgrunden finns internationella bedömningar som visar att 20 % i yngre tonår inte kan läsa enkla texter med förståelse. Forskning har trots detta fokuserat på barns och vuxnas läsning och försummat läsutveckling bland tonåringar (Scientific Studies of Reading, 2019).

NY ARTIKEL: "Läsning och ordförrådets utveckling i de yngre tonåren". Bygger delvis på ny brittisk studie. - Återkommer med info om artikeln.

Kontakt och frågor:
eva.e.haglund@gmail.com
___________________________

Av mina tre böcker heter den senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016).
I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
______________________

Ny artikel kommer senare:

FORSKNINGSBASERAT OM UNDERVISNING I LÄSFÖRSTÅELSE.

Forskning från tidigt 1980-tal in i vårt århundrade betonar kommande artikels fyra teman: att undervisande lärare (a) utvecklar motivation för läsning (b) bygger upp elevens ordförråd med effektiv metod c) tar fram intressanta och meningsfulla texter och (d) tränar sina elever att använda ett antal effektiva lässtrategier.

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Beställning: StjärnDistribution AB

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Beställning: StjärnDistribution AB

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Beställning: StjärnDistribution AB
50661

Webbproduktion: Amiras Design