Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet, är frilansande läspedagog efter många år som språk- och speciallärare i grundskolan och har skrivit tre böcker.

Min nya bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016). Bokbild nedan till höger.

Kortfattad information om tre böcker finns i boxar längst ned.

Intresseområden:
- Läs- och skrivkunnighet och literacy, ett begrepp i engelskspråkig litteratur: förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (OECD, 2009)
- Lärares professionella utveckling.

Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm). Fortbildning 90-tal.

80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala). 90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET(Stockholm).

Kostnadsfri rådgivning ges efter önskemål till specialpedagoger med ansvar för barn i behov av anpassade insatser.

Föreläsning vt. 2017 beskriver tre exempel på förebyggande och evidensbaserade insatser för att förbättra barns läsning i de första och avgörande skolåren.

Materialet bygger på redovisade studier av etablerade brittiska läsforskare.
E-postadress: eva.e.haglund@gmail.com


Böckerna kan beställas hos Adlibris (www.adlibris.com), BTJ (www.btj.se) eller Bokus (www.bokus.com).

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
22115

Webbproduktion: Amiras Design