Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet och är frilansande specialpedagog. Har skrivit tre böcker och ger ibland föreläsningar.
Min senaste bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016). Bokbild nedan till höger.

"Vad inspirerade mig att skriva denna bok? Mycket och många. I bakgrunden finns personliga erfarenheter och lärdomar från åren som speciallärare. Men utan upptäckten av all ny forskning och kunskap för praktiken, lätt tillgänglig på Internet, hade kanske inte den rätta inspirationen infunnit sig.
Och vilka kan bli mina läsare? Under mitt läsande och skrivande har jag tänkt mig en bok som en liten 'pay back' för många lärorika år till skolan som arbetsplats. Där har snart en helt ny generation tagit vid och förhoppningsvis kan innehållet förmedla något viktigt till pedagoger för både yngre och äldre barn. Kanske även till skolans pedagogiska ledning.
Som ämnes- och språklärare i en mellansvensk kommun fick jag i slutet av 1970-talet förmånen och utmaningen att utbilda mig till speciallärare. Denna ettåriga utbildning på heltid var en grund att bygga vidare på.
I mötet med individuella elever i den större gruppen gällde det att förstå och se en förklaring till varför och vad som "kärvade". Hur skulle olika elever bäst få sina svårigheter avhjälpta? De flesta speciallärare och pedagoger har, som jag, säkert också minnen av elever som skickligt ville dölja sina svårigheter, ibland även för sina föräldrar. Andra av 12-och 13-åringar riskerade att passera obemärkt förbi i en mer livlig grupp.
Mina sista år som speciallärare hade jag flyttat till en norrbottnisk kommun, en bland många arbetsplatser genom åren. En viktig trivselfaktor var denna skolas tillgång till en fast lokal för extra stöd eller 'back up' för liten grupp eller enskilt.
En orsak till både flytt och skolbyte var ..." (FÖRORDETS inledning).

Mitt intresseområde: Elevens grundläggande läs- och skrivkunnighet. "Reading literacy": Students´ ability to understand, use, reflect on and engage with written texts in order to achieve one's goals, develop one's knowledge and potential, and participate in society (PISA 2015 Results, Volume I, s. 28).

Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm). Fortbildning 90-tal.

80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala). 90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET(Stockholm).

Kostnadsfri rådgivning erbjuds föräldrar och specialpedagoger till barn/elever i behov av anpassade insatser. - Kontakt via e-post för närmare information.

Min föreläsning inför vt. 2017 beskriver tre konkreta, förebyggande och evidensbaserade insatser för att säkra barns läsinlärning i de första och avgörande skolåren. - Anmäl intresse för enskild skola.

Materialet bygger på redovisade studier av etablerade brittiska läsforskare.

Böcker kan köpas hos Adlibris (www.adlibris.com), BTJ (www.btj.se) eller Bokus (www.bokus.com).

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
22705

Webbproduktion: Amiras Design