www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Utbildningschef, OECD.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läs- och lärandeforskning inom grundläggande utbildning.

Under aktiva år som språk- och speciallärare i Uppsala en period tjänstledig för studier i Pedagogik (C och D). Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Min nya bok heter "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola" (2021). Innehåller åtta kapitel med fyra bilagor. 123 sidor.
Finns att beställa hos Adlibris och Bokus förlag.

Ur kapitel 5. LÄSNING OCH UTVECKLING AV MUNTLIGT ORDFÖRRÅD I TIDIGA TONÅR.
"Forskarrapport och longitudinell studie informerar om internationella bedömningar som visar att 20 % av yngre tonåringar (adolescens) inte kan läsa enkla texter med förståelse".
Reading and Oral Vocabulary Development in Early Adolescence (2019).

Jag planerar en gratiskurs online och efterföljande kurs. Målgrupp: föräldrar till skolbarn i år 1 - 9. Tema: Barns läsutveckling.
______________________________

Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
__________________________________

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).
__________________________________

"If teachers are supported to develop their knowledge of reading - a troublesome gap if it is absent - then we can deftly navigate the reading needs of e v e r y pupil in our classrooms". Ur Alex Quigley´s "Closing the Reading Gap" (2020). Kap. 3. "A scientific eye on reading."  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos bl.a Adlibris och Bokus förlag.
65616

Webbproduktion: Amiras Design