www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Utbildningschef, OECD.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läs- och lärandeforskning inom grundläggande utbildning.

Under aktiva år som språk- och speciallärare i Uppsala en period tjänstledig för studier i Pedagogik (C och D). Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Min nya bok heter "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola." Fyra bilagor ingår. 123 sidor.
Finns från 2021-11-03 hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag.

Bok ur begränsat eget lager kan beställas till ett lägre pris - 120 kr inkl. porto.
Mejla eva.e.haglund@gmail.com
______________________________

Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
__________________________________

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).
________________________

PUPIL VIEWS: 1 strongly disagree - 2 - 3 strongly agree

The Teacher

... speaks clearly and slowly ( )
... talks and listens to me ( )
... uses words that I understand ( )
... explains what new words mean ( )
... makes sure that we understand how to do things ( )
... shows us what to do as well as telling us ( )
... uses objects, photographs and pictures when talking -
this helps us to understand ( )
... reads what is written on the white board ( )
... reminds us of good listening skills ( )
... gives us time to think ( )
... encourages us to ask for help or ask questions when
we don´t understand ( )
... uses easy to understand worksheets ( )

Källa: Language for Learning in the Primary School (s. 84),
S. Hayden and E. Jordan, Routledge.  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos bl.a Adlibris och Bokus förlag.
63168

Webbproduktion: Amiras Design