www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Utbildningschef, OECD.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läs- och lärandeforskning inom grundläggande utbildning. Under aktiva år som språk- och speciallärare i Uppsala en period tjänstledig för studier i Pedagogik (C och D). Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Min nya bok heter "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola" (2021). Innehåller åtta kapitel med fyra bilagor. 123 sidor. - Finns att beställa hos Adlibris eller Bokus. - Bokbild längre ner.
_________________________________
NYTT om minne och lärande:
THE ROLE OF WORKING MEMORY (ARBETSMINNET)
Scientists who study memory have described different processes, or types, of memory [3]. One type is called LONG-TERM MEMORY, an unlimited storage of memories that we are not currently using, which lasts basically forever and can store an unlimited amount of information. Long-term memory stores the information we are not currently using, kind of like a library full of books that hold the stories of our lives.
Another type of memory, WORKING MEMORY, does not last very long and cannot hold much information. Working memory is the one we use for completing tasks and getting information into and out of long-term memory. Working memory plays a big role in learning and doing well on tests in school [3].
If we give students a task and provide them with too much information, we run the risk of overloading their working memory (eng. cognitive load). Teori utvecklad av John Sweller (1988).

ARBETSMINNET är av stor vikt för lärande, eftersom dess kapacitet är starkt knuten till uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Problemen med ADHD, framför allt koncentrationssvårigheterna, kan förklaras som en konsekvens av begränsningar i arbetsminnet.
Datorspelet RoboMemo (utprövat avTorkel Klingberg och medarbetare på KI) används nu kliniskt i flera länder som en metod för att förbättra koncentrations-förmågan hos barn med ADHD.
Ur Peter Gärdenfors "Lusten att lära. Om lärande på människans villkor", s. 49-51.

PRIOR KNOWLEDGE.
Viktigt i sammanhanget är att förbättra elevernas bakgrundskunskap (prior knowledge). Med god sådan kan eleven lättare bearbeta ett innehåll i sitt arbetsminne. De kan "plocka fram" tidigare kunskap ur sitt långtidsminne och använda den för att ge ny information mening. Min översättning.
Hur förbättra bakgrundskunskap:
- Uppmuntra till läsning. Använd lektionstid så ofta som möljigt till läsning.
- Books expose children to more facts and to a broader vocabulary than virtually any activity, and persuasive data indicate that those people who read for pleasure enjoy cognitive benefits throughout their lifetime (Willingham, D. T. 2009. "Why Don`t Students like School?).
_________________________________
LÄSNING
Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning."

Ur Viden om Literacy, Nummer 23, April 2018: Paul Warwick, Senior Lecturer. Faculty of Education, University of Cambridge and Lyn Dawes, Education Consultant, Children´s Spoken Language.
_________________________________

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).
__________________________________

"If teachers are supported to develop their knowledge of reading - a troublesome gap if it is absent - then we can deftly navigate the reading needs of every pupil in our classrooms". Ur Alex Quigley´s "Closing the Reading Gap" (2020). Kap. 3. "A scientific eye on reading."  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos bl.a. Adlibris och Bokus förlag

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos bl.a Adlibris och Bokus förlag.
68274

Webbproduktion: Amiras Design